Wyjazd Naukowy - Sejm 2011

sejm16 grudnia 2011 roku członkowie Koła Naukowego Cywilistów UKSW udali się do Sejmu RP w celu dokładniejszego przypatrzenia się pracy posłów i senatorów obecnej kadencji, a także posłuchania ciekawostek o historii i funkcjonowaniu Parlamentu. Bez wątpienia, była to doskonała okazja do zobaczenia wielu słynnych polityków i podziwiania cudownej scenerii związanej z przewodnictwem w UE.

Wizyta w Sejmie RP została zorganizowana dzięki uprzejmości posła VII kadencji, a zarazem byłego wicemarszałka Sejmu RP – Franciszka Jerzego Stefaniuka, który reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Podczas oprowadzania, członkowie koła usłyszeli wiele interesujących informacji na temat historii, a także obecnego funkcjonowania Parlamentu. Ponadto, poseł opowiadał o ciekawych zdarzeniach, które miały miejsce w jego pracy zawodowej oraz przekazał studentom mnóstwo drogocennych aforyzmów i powiedzeń. Młodzież mogła podziwiać nie tylko salę obrad z galerii sejmowej, ale także gabinet wicemarszałka obecnej kadencji Eugeniusza Grzeszczaka (PSL), Salę Kolumnową oraz Izbę Wyższą, czyli Senat. Bez wątpienia, wizytę w Sejmie, która stanowiła lekcję obywatelskiego życia, można zaliczyć do bardzo udanych akcji zorganizowanych z ramienia koła.

Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego

puchar23 marca 2011 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się I Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Organizatorami byli Koło Naukowe Cywilistów oraz Koło Naukowe Utriusque Iuris.

Patronatem honorowym konkurs objęli: Jego Magnificencja Rektor UKSW w Warszawie, Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski oraz Dziekan WPK UKSW w Warszawie.Zagadnienia obowiązujące podczas Etapu Finałowego, zaczerpnięte były z Obowiązków i uprawnień wiernych oraz partykularnego ustroju Kościoła.

Więcej…

Konferencja Naukowa

KonferencjaDnia 17 marca 2010 roku, odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Cywilistów konferencja naukowa pt. Prawo świeckie i prawo kanoniczne. Ich wkład w kształtowanie współczesnej kultury prawnej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, ponieważ dotyczyła wielu interesujących zagadnień z zakresu prawa świeckiego i kanonicznego. Organizatorzy zaprosili wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili Nas m.in ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, p. prof. dr hab. Jan Błeszyński oraz p. Paweł Poncyljusz.

Więcej…