STATUT KOŁA NAUKOWEGO CYWILISTÓW

Podstawowy dokument pracy Koła.
Zapoznaj się z nim przed wstąpieniem - poznasz nasze cele i sposoby działalności

pdf

DEKLARACJA CZŁONKA KNC

Jeśli zdecydowałeś się wstąpić do naszego Koła, wypełnioną deklarację
przynieś dowolnemu członkowi Zarządu Koła.